תוצאה
קטגוריה
17 / 2
12%
מגדר
17 / 2
12%
כללי
17 / 2
12%
swim 1/17
bike 1/17
run 11/17
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:04:58.220
חזר מאופניים 00:15:06.920
יציאה לריצה 00:16:31.970
בקרת ריצה 00:17:36.870
בקרת כרוז 00:21:30.470
סיום 00:21:36.420