תוצאה
קטגוריה
17 / 1
6%
מגדר
17 / 1
6%
כללי
17 / 1
6%
swim 2/17
bike 3/17
run 3/17
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:05:25.370
חזר מאופניים 00:15:53.320
יציאה לריצה 00:17:01.620
בקרת ריצה 00:17:46.470
בקרת כרוז 00:20:43.700
סיום 00:20:47.870