תוצאה
קטגוריה
23 / 23
100%
מגדר
23 / 23
100%
כללי
23 / 23
100%
קיצר אופניים
הערות
swim 23/23
bike 23/23
run 23/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:08:00.420
חזר מאופניים 00:17:21.120
יציאה לריצה 00:18:41.700
בקרת ריצה 00:19:36.720
בקרת כרוז 00:25:50.820
סיום 00:25:55.220