תוצאה
קטגוריה
23 / 22
96%
מגדר
23 / 22
96%
כללי
23 / 22
96%
swim 16/23
bike 22/23
run 22/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:08:12.770
חזר מאופניים 00:25:57.120
יציאה לריצה 00:27:27.870
בקרת ריצה 00:28:19.720
בקרת כרוז 00:37:38.720
סיום 00:37:42.870