תוצאה
קטגוריה
23 / 20
87%
מגדר
23 / 20
87%
כללי
23 / 20
87%
swim 20/23
bike 18/23
run 21/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:08:51.770
חזר מאופניים 00:24:39.770
יציאה לריצה 00:26:25.720
בקרת ריצה 00:27:31.170
בקרת כרוז 00:34:58.220
סיום 00:35:03.320