תוצאה
אישי
קטגוריה
33 / 23
70%
מגדר
65 / 46
71%
כללי
224 / 190
85%