תוצאה
אישי
קטגוריה
31 / 24
78%
מגדר
159 / 139
88%
כללי
224 / 180
81%