תוצאה
אישי
קטגוריה
12 / 12
100%
מגדר
65 / 39
60%
כללי
224 / 175
79%