תוצאה
אישי
קטגוריה
57 / 47
83%
מגדר
159 / 132
84%
כללי
224 / 168
75%