תוצאה
אישי
קטגוריה
33 / 10
31%
מגדר
65 / 19
30%
כללי
224 / 111
50%