תוצאה
אישי
קטגוריה
3 / 1
34%
מגדר
159 / 76
48%
כללי
224 / 89
40%