תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 1
8%
מגדר
65 / 9
14%
כללי
224 / 74
34%