תוצאה
אישי
קטגוריה
30 / 17
57%
מגדר
159 / 65
41%
כללי
224 / 73
33%