תוצאה
אישי
קטגוריה
12 / 5
42%
מגדר
159 / 23
15%
כללי
224 / 25
12%