תוצאה
אישי
קטגוריה
30 / 4
14%
מגדר
159 / 22
14%
כללי
224 / 24
11%