תוצאה
אישי
קטגוריה
15 / 1
7%
מגדר
159 / 21
14%
כללי
224 / 23
11%