תוצאה
אישי
קטגוריה
57 / 8
15%
מגדר
159 / 20
13%
כללי
224 / 22
10%