תוצאה
אישי
קטגוריה
33 / 1
4%
מגדר
65 / 2
4%
כללי
224 / 21
10%