תוצאה
אישי
קטגוריה
30 / 3
10%
מגדר
159 / 19
12%
כללי
224 / 20
9%