תוצאה
אישי
קטגוריה
4 / 1
25%
מגדר
65 / 1
2%
כללי
224 / 19
9%