תוצאה
אישי
קטגוריה
11 / 4
37%
מגדר
159 / 18
12%
כללי
224 / 18
9%