תוצאה
אישי
קטגוריה
31 / 1
4%
מגדר
159 / 17
11%
כללי
224 / 17
8%