תוצאה
אישי
קטגוריה
12 / 4
34%
מגדר
159 / 16
11%
כללי
224 / 16
8%