תוצאה
אישי
קטגוריה
57 / 7
13%
מגדר
159 / 15
10%
כללי
224 / 15
7%