תוצאה
אישי
קטגוריה
57 / 6
11%
מגדר
159 / 14
9%
כללי
224 / 14
7%