תוצאה
אישי
קטגוריה
57 / 5
9%
מגדר
159 / 13
9%
כללי
224 / 13
6%