תוצאה
אישי
קטגוריה
30 / 2
7%
מגדר
159 / 12
8%
כללי
224 / 12
6%