תוצאה
אישי
קטגוריה
12 / 3
25%
מגדר
159 / 11
7%
כללי
224 / 11
5%