תוצאה
אישי
קטגוריה
11 / 3
28%
מגדר
159 / 10
7%
כללי
224 / 10
5%