תוצאה
אישי
קטגוריה
57 / 4
8%
מגדר
159 / 9
6%
כללי
224 / 9
5%