תוצאה
אישי
קטגוריה
30 / 1
4%
מגדר
159 / 8
6%
כללי
224 / 8
4%