תוצאה
אישי
קטגוריה
57 / 3
6%
מגדר
159 / 7
5%
כללי
224 / 7
4%