תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 7
100%
מגדר
64 / 64
100%
כללי
201 / 201
100%
פסול
הערות