תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 7
100%
מגדר
137 / 134
98%
כללי
201 / 189
95%