תוצאה
אישי
קטגוריה
58 / 56
97%
מגדר
137 / 131
96%
כללי
201 / 180
90%