תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 6
86%
מגדר
64 / 39
61%
כללי
201 / 160
80%