תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 5
72%
מגדר
64 / 37
58%
כללי
201 / 156
78%