תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 1
6%
מגדר
80 / 1
2%
כללי
257 / 37
15%