תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 4
58%
מגדר
64 / 36
57%
כללי
201 / 151
76%