תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 3
43%
מגדר
64 / 35
55%
כללי
201 / 150
75%