תוצאה
אישי
קטגוריה
58 / 50
87%
מגדר
137 / 114
84%
כללי
201 / 147
74%