תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 21
19%
מגדר
177 / 25
15%
כללי
257 / 25
10%