תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 20
18%
מגדר
177 / 24
14%
כללי
257 / 24
10%