תוצאה
אישי
קטגוריה
31 / 3
10%
מגדר
177 / 23
13%
כללי
257 / 23
9%