תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 19
17%
מגדר
177 / 22
13%
כללי
257 / 22
9%