תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 18
16%
מגדר
177 / 21
12%
כללי
257 / 21
9%