תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 6
86%
מגדר
137 / 106
78%
כללי
201 / 133
67%