תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 17
15%
מגדר
177 / 20
12%
כללי
257 / 20
8%