תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 4
50%
מגדר
64 / 27
43%
כללי
201 / 132
66%