תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 16
15%
מגדר
177 / 19
11%
כללי
257 / 19
8%